เครื่องเย็บฝากล่อง 888-CR

เครื่องเย็บกล่องกระดาษ จำหน่ายเครื่องเย็บกล่องกระดาษลูกฟูก เครื่องเย็บกล่องแบบใช้มือกดระบบนิวเมติกส์ เป็นเครื่องเย็บก้นกล่อง และปากกล่อง โดยใช้ลมช่วยในการกดเย็บและพับลูกแม็ก เหมาะกับงานกล่องลูกฟูกที่ต้องการความรวดเร็ว ช่วยในการเย็บปิดปากกล่อง สินค้าได้แน่นสนิท ไม่หลุดเปิดง่าย

 

Visitors: 3,809